Menu

Referater fra 2015

 

Julefrokost tirsdag den 1. december 2015.

Der var fint fremmøde til årets julefrokost I VB Parken. Der skal lyde en stor tak til festudvalget bestående af Robert, Otto, Ole og Gert for et veltilrettelagt arrangement med sang, lotteri og jule-quiz. Der skal også lyde en stor tak køkkenet for den gode mad.

Under orientering kunne Robert oplyse at to nye har søgt optagelse i seniorklubben. Det er Thorkild Knudsen og Carsten Andersen som begge tidligere har spillet på VB´s divisions-hold. De blev begge optaget uden bemærkninger.

Derudover kunne Robert oplyse at næste møde er tirsdag den 5. januar 2016 kl. 10.00 i VB Parken, hvor vi afholder klubbens generalforsamling. Udover formandens beretning, regnskabs gennemgang og valg til bestyrelse og udvalg, lægger bestyrelsen op til en lille opstramning af "vedtægterne" specielt vedrørende forholdet omkring mødepligt og manglende afbud til møderne.

Klubbens formål og retningslinjer kan ses på: www.vejleboldklub.dk/klubben/om-seniorklubben/

 

Nederste billede er de glade vindere af Ole´s Jule-quiz.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår.

p.b.v.

Conny   

 

Referat fra Seniorklubbens møde den 3. november 2015.

Der var mødt 54 medlemmer op til årets sidste ordinære møde i Seniorklubben. Næste møde er årets julefrokost tirsdag den 1. december 2015 kl. 11.30 i VB Parken.

Robert bød velkommen og bad os mindes Gunnar Pedersen som døde den 12.10.2015 83 år gammel. Gunnar kom fra Pandrup og blev ansat ved Nyboesgades Skole. Gunnar debuterede på VB´s 1. divisionhold i 1958. I 1968 blev Gunnar valgt ind i VB´s spillerudvalg og senere i VB´s bestyrelse. Ligeledes lavede han et stort arbejde som ungdomsformand.   

Derefter bød Robert Hans Nicolaisen velkommen som nyt medlem i klubben. Hans kunne fortælle at han kom til VB i januar 1967 fra Nordborg på Als og han startede på serie 6 og senere spillede han på serie 1 og Jyllands-serien. 

 Hans Nicolaisen      54 fremmødte medlemmer.

Derefter gav Robert ordet til formanden for julefrokost-udvalget Otto Ejsing som kunne oplyse at tilmeldingerne var bindende såfremt man ikke fik sendt afbud inden den 24.11.2015. Der var 44 tilmeldinger til julefokosten.  

Under eventuelt takkede Ole Conradsen Knud Engedal, Jørgen Markussen og Finn Larsen for deres hjælp i.f.m. grundejerforeningens besøg på museet og i VB Parken.

Eftersom der på mødet ikke var nogen foredragsholder fik Tommy Troelsen mulighed for at fortælle et par anekdoter. 

Robert kunne iøvrigt oplyse at i forbindelse med VB´s 125 års fødselsdag den 3. maj 2016 afholdes Seniorklubbens møde på VB´s Museum.

Referat: Conny

 

Referat fra Seniorklubbens møde den 6. oktober 2015.

Robert bød velkommen til de 49 fremmødte medlemmer og kunne oplyse at dagens foredragsholder var Heinz Hildebrandt. Inden Heinz fik ordet var der en hilsen til Preben Birn som havde fejret guldbryllup og en hilsen til Ole Conradsen som havde rundet de 65 år.

       

PrebenBirn får et tillykke med Guldbrylluppet                       Ole Conradsen ønskes tillykke med de 65 år af Robert

Derudover kunne Robert oplyse at Knud Nørregård og Hans Nikolajsen har søgt optagelse i Seniorklubben. De blev begge godkendt uden bemærkninger.  

Herefter fik Heinz ordet:

 

 Heinz havde til foredraget medbragt et billede af Ørumgaard som blev omdelt samt scrapbøger tilbage fra starten i VB i 1959.  

Heinz fortalte at hans fulde navn er Karl Heinz Günther Hildebrandt - født i Kaunas i Litauen og at han kom til Danmark som flygtning for 70 år siden sammen med sin mor og to søskende. Moderen var ansat på Ørumgaard i perioden 1947 - 1953 og i den periode var det første gang at Heinz stiftede bekendskab med Ejgil Jensen som havde en fætter ansat på Ørumgaard. Her i foredraget benyttede Heinz lejligheden til at takke Ejgil for alle de ting som han havde gjort for ham og hans holdkammerater i VB tiden.

Heinz kom også ind på hvordan han startede med at spille fodbold i Ørum og Hedensted og at hans første kamp var som højre back og at kampen blev tabt med 22-0. Herefter valgte Heinz at stå på mål.  

Han kom til VB som junior spiller og cyklede de 10 km fra Hedensted til Vejle for at blive meldt ind ved Robert i Cykelkompagniet. Han fortalte ligeledes at han havde en fantastisk tid som ungdomspiller i VB og på udvalgte hold. Debuten på divisionsholdet fik Heinz i 1961 som 17 årig i en kamp mod Arsenal. Herefter fortalte Heinz om nogle af de kampe som han huskede bedst samt nogle af de spændende udlandsturer som han havde været med på. Heinz spillede 157 kampe for Vejle og var med til at vinde sølv for VB i 1965.

I 1968 skiftede Heinz til Hvidovre IF hvor han spillede 135 kampe og var med til at vinde en bronze- og sølvmedalje. Han sluttede karrieren i Glostrup IC. 

I 1970 fik Heinz sin landholdsdebut og var også med ved de Olympiske Leje i 1972 i München.

Heinz har siden fungeret som træner i 15 år heraf 3 år i Køge. Ligeledes har Heinz fungeret som DBU instruktør i 10 år.

Fakta: 157 kampe for Vejle (1961-67) -122 kampe for Hvidovre (1968-72) - 59 kampe for For Glostrup IC (1973-74) - 3 A-Landskampe

 

Tak til Heinz for et flot og spændende foredrag.  

 

Som afslutning på mødet fik Otto ordet. Han kunne oplyse at årets julefrokost bliver tirsdag den 1. december kl. 11.30 i VB Parken. Tilmelding kan foretages på november mødet og seneste afbud er den 24.11.2015.  

Ligeledes under eventuelt orienterede Tommy Poulsen om sin og Tommy Troelsens besøg hos henholdsvis Poul Pedersen og Henning Enoksen. 

Næste møde i Seniorklubben er tirsdag den 3. november kl. 10.00 i VB Parken.

ref.: Conny - foto: Thorben. 

 

Referat fra Seniorklubbens møde den 1. september 2015.

Robert bød velkommen til de 55 fremmødte medlemmer og kunne oplyse at dagens program var et debatindlæg fra VB´s Sportschef Steen Thychosen som ville give medlemmerne en status på VB´s spillertrup og ligeledes tage tråden op fra august mødet hvor Tommy Troelsen havde et kort indlæg om "hvorfor er dansk fodbold så kedelig". Derudover kunne Robert også byde VB´s administrationschef Helle Thychosen velkommen.

Inden ordet blev givet videre til Steen var der et tillykke og en flaske til Bent Le Fevre som var fyldt 75 år i Juni måned.

Steen startede med at orientere om det netop overståede transfer - vindue og kunne oplyse at VB´s trup var uændret. Resultatmæssigt har de første 6 kampe givet 11 points og det er tilfredsstillende. Målet er superligaen og såfremt holdet kan præsterer 2 points i gennemsnit for året tror Steen på oprykning til Superligaen. 

Inden der var debat havde Helle et kort indlæg om at hun gerne ville have Seniorklubbens medlemmer til at hjælpe med at finde effekter/sponsorer til "VB´s Sponsoraktioner". Modellen kunne være at de medlemmer der var interesseret hver kunne besøge 10 virksomheder / sponsorer. Belønningen til de enkelte medlemmer kunne være pladser i VIP lokalerne til VB´s hjemmekampe. Såfremt man er interesseret kan man henvende sig til enten Helle eller Conny.

Derefter var det Steens tur til at komme med et indlæg om hvorfor dansk fodbold er så kedelig -  "er det så kedeligt"  indledte Steen.

Der var en god debat uden nogen egentlige konklusioner, men der kom forskellige udsagn frem:

- mange hold tænker for meget på ikke at tabe i stedet for at vinde.

- der skal bruges flere penge til talent udvikling - mange klubber investerer ikke i talent udvikling.

- mange hold holder bolden i egne rækker og der er for meget spil frem og tilbage.

- der mangler individualister.

- er det trænerne der er for dårlige - "systemensretning"  - der skal løses op for de taktiske bånd.

o.s.v.     

Tak til Steen og Helle for deres indlæg.

Robert siger tak til Helle og Steen for deres deltagelse i mødet.

Under eventuelt kom Ejgil med en tak til både Steen og Gert Eg fordi de havde påtaget sig den opgave at være med til at genoprette VB og henviste til den økonomiske situation for et år siden. Ejgil kom også med en tak til amatørbestyrelsen og opfordrede flere medlemmer til at møde op til de kommende generalforsamlinger.  

Næste møde er tirsdag den 6. oktober kl. 10.00 i VB Parken.

ref. Conny  

 

Referat fra Seniorklubbens møde den 4. august 2015.

Robert bød velkommen til de 38 fremmødte medlemmer og kunne oplyse at der til mødet var 26 afbud og bad medlemmerne huske at sende afbud såfremt man er forhindret i at møde op. Der var  fire fødselarer og dermed flasker til Flemming Trøst Poulsen (80 år), Tommy Troelsen (75 år), Preben Thomsen (80 år)  og den fraværende Bent Le Fevre (75 år).  

Fra venstre: Flemming Trøst Poulsen, Preben Thomsen, Robert og Tommy Troelsen

Derudover kunne Robert oplyse at dagens "foredragsholder" var Tommy Troelsen og at Heinz Hildebrandt ville holde et indlæg på oktober mødet om sin tid i VB og Hvidover. 

Derefter gav Robert ordet til det nye medlem Frede Uhrskov som fortalte lidt om sin karriere og om hvordan han kom fra Nørre Snede til Vejle Boldklub som 2. års yngling, hvor han havde Robert som holdleder. Frede spillede 5 år som senior i VB, primært på 2. holdet og kunne også oplyse at han har haft træner jobs både indenfor håndbold og fodbold. Frede bor i Stilling ved Skanderborg.

Herefter var det Tommy´s tur.

Tommy indledte sit indlæg med at takke for de mange hilsner han havde fået i forbindelse med sin fødselsdag og en speciel tak til Robert for gaven i form af en lottokupon som havde givet 59 kr i gevinst. Ellers kunne Tommy oplyse at det slet ikke var meningen at han skulle holde et indlæg, men da han havde spurgt Robert om hvem der var på banen den 4. august kunne Robert oplyse at der var kommet et afbud og dermed fik Tommy jobbet. Sidste gang Tommy holdt et glimrende indlæg da var emnet "dommer historier"

Denne gang fokuserede Tommy på at vi skulle finde nogle emner at diskutere og "grine af" ved bordene. Han kom selv med et forslag som kunne være et debatemne.

"Hvorfor er dansk fodbold så kedelig"

 herunder dansk fodbold før og nu.

Spørgsmål kunne være:

- er det dårlig sparketeknik, spilles der for langsomt, "plankeværks fodbold" o.s.v.

- er spillerene for dårlige?

- og ikke mindst hvad kan der gøres ved det?

Tak til Tommy for endnu engang et godt indlæg og nogle gode fodboldhistorier.

Næste møde er den 1. september kl. 10.00 i VB Parken.

referat/foto: Conny Laursen

 

Referat fra Seniorklubbens møde den 2. juni 2015 i VB Parken.

Robert indledte mødet med mindeord om Karsten Lund som døde den 26. maj 2015 71 år gammel og bad forsamlingen mindes Karsten, som den store gentleman han var. 

undefined Karsten Lund (link: Mindeord i VAF den 29.5.2015 v/Tommy Poulsen)

Dernæst kunne Robert oplyse at tidligere målmand i VB Frede Uhrskov har søgt optagelse i Seniorklubben og ville høre om forsamlingen kunne godkende dette. Optagelsen blev godkendt uden bemærkninger.

undefined Frede Uhrskov     undefined Knud Engedal (arkivfoto)

Derefter fik amatørbestyrelsens formand Knud Engedal ordet. Knud henviste til at bestyrelsens gave til Robert, da han fyldte 90 år, var et portræt af Robert. Portrættet er nu færdigt og vil blive afsløret ved en festlig lejlighed onsdag den 17. juni kl. 18.15 i VB Parken. Klubben vil være vært med lidt forfriskninger og bestyrelsen håber at mange fra seniorklubben vil møde op ved højtideligheden. 

undefined      undefined 

Kaj Poulsen fortæller                               Ulrik, Tommy, Kaj og Iver fortæller historier fra deres udenlandsophold. 

Dagens foredragsholder var tidligere højre ving på VB´s divisions hold og det danske landshold, Kaj Poulsen, som på spændende vis fortalte om sin karriere i VB og i udlandet. Kaj kom ind på fodboldstarten i Nykøbing Mors - hvor han hurtigt fik tilnavnet "bette Kaj fra Vils.". Han fortalte også hvordan interessen for VB opstod og hvorfor han valgte Vejle. (Jelling Seminarium, Idrætshøjskolen og VB). Kaj kom til VB i 1961 og debuterede på landsholdet i 1965 og samme år blev han kåret til årets fodboldspiller i danmark. Kaj påstod også at holdet for 1965 var/er det bedste VB nogensinde har haft.!!

Herefter fortalte Kaj om karrieren i udlandet som startede i Hannover i Tyskland i 1966 og sluttede i Belgien i 1973, hvor han vendte hjem til VB. I sit foredrag kom Kaj også ind på de store kulturelle forskelle der var mellem at være fodboldspiller i udlandet og i VB. Han nævnte også en række VB trænere som han havde oplevet som noget specielle. Han kom også ind på hvordan Ejgil havde hjulpet ham i forbindelse med kontraktforhandlingerne med de udenlandske klubber.        

Tak til Kaj for et spændende foredrag.

Næste møde er tirsdag den 4. august 2015 i VB Parken kl. 10.00  

ref: Conny/ foto Thorben

 

Referat fra seniorklubbens møde den 5. maj 2015 på VB´s Museum. 

Maj mødet var traditionen tro henlagt til VB´s museum, hvor temaet denne gang var: VB og Færøerne. 

Robert indledte mødet med at byde alle velkommen og kunne lykønske Larry Ebel med de 65 år som han fyldte den 21.4.2015. Robert kunne også oplyse at mødet den 2. juni 2015 er i VB parken kl. 10.00, hvor Kaj Poulsen vil fortælle om sin fodboldtid i Danmark og i udlandet.  

VB´s sports-chef Steen Thychosen var inviteret sammen med to af de tre færinger som på nuværende tidspunkt er repræsenteret på VB´s førstehold. Viljormur Davidsen og Jóan Símun Edmundsson. De fortalte inspirerende om deres fodboldliv både på Færøerne og i Danmark. De repræsenterer begge to det Færøske Landshold. 

 

undefined      undefined

På billedet til venstre lytter Jørgen Markussen, som selv har arbejdet på Færøerne, til de to færinger. Avisartiklen til højre er en del af udstillingen om Færøerne som Museums-udvalget præsenterer i den kommende tid.

Efter præsentationen af de to spillere fortalte Jørgen Markussen om VB´s turer til Færøerne i henholdsvis 1970 og 1980. Jørgen havde i dagens anledning også udarbejdet skriftligt materiale, rigt illustreret med billeder, fra de to turer. Der var også en video fra turen i 1980.

Efter Jørgens gennemgang opfordrede Ejgil seniorklubbens medlemmer om at besøge særudstillingen på museet som er bygget op af Mogens Christensen og museumudvalget.

klik: folder vedrørende Færøerne 

undefined  Gert, Karsten og Jens Jørgen lytter til Ejgil

undefined

Som afslutning på mødet og i dagens anledning bad Robert seniorklubbens medlemmer om at synge "der er et yndigt land".  

ref: Conny 

Referat af seniorklubbens møde den 7. april 2015 i VB Parken:  

Formanden bød velkommen til de mere end 50 deltagere. Der var en særlig velkomst til seniorklubbens nyeste medlem, Leon Dupont.

  undefined    Leon Dupont 

 Dernæst var der lykønskninger og flasker til de 2 fødselarer, Keld Hansen, der har rundet de 80 år, og Kell Meyer, der har rundet 70 år.

 undefined                                                undefined

                Keld Hansen                                                                                Kell Meyer 

 

Robert omtalte kort den vellykkede tur til Brande og besøg hos BIFortiden i den foregående uge med interessant foredrag af Helge Sander om indførelse af betalt fodbold i Danmark.  

På opfordring fra Robert, der var inspireret af Helge Sanders foredrag, måtte Ulrik le Fevre helt uforberedt redegøre for slutspilssystemet i Belgien. Her spiller de 6 bedst placerede hold i hovedturneringen slutspil om mesterskabet, hvilket i 2014 afstedkom, at Standard Liège trods stort pointforspring inden slutspillet mistede titlen til Anderlecht. De 6 næstplacerede hold spiller ligeledes et slutspil, idet vinderen heraf efter Ulriks bedste erindring er kvalificeret til de europæiske turneringer. 

Formanden kunne endelig oplyse, at seniorklubbens næste møde er den 5. maj i VB Museet på Vejle Atletikstadion, hvor Jørgen Markussen vil berette om spillerture til Færøerne og sit ophold sammesteds. 

Mødet sluttede med afsyngning af ”Jens Vejmand”. 

 Ref.: Hans Jørgen Lund 

Referat af seniorklubbens tur til Brande den 31/3 2015. 

 25 af klubbens medlemmer drog hjemmefra i snevejr på den sidste dag i vinterhalvåret med kurs mod Brande. Her blev vi sammen med et tilsvarende antal medlemmer af den lokale seniorklub, BIFortiden, budt velkommen af formanden, Jan Svendsen, som vi bl.a. kender fra hans foredrag i VB´s seniorklub om brunkulslejerne i Søby, der er beskrevet i flere bøger. 

 En særlig velkomst var der til dagens foredragsholder, Helge Sander – tidligere journalist, MF, videnskabsminister, borgmester m.m.m.

  undefined Formand for BIF og foredragsholderen.

 Efter afsyngning af én af de mange klubsange i den lokale klubs omfangsrige sanghæfte indledte Helge Sander med kort at berette om sin opvækst i Ørre og skolegang i Aulum byskole, hvor Iver Schrivers far var skoleinspektør. Allerede i konfirmationsalderen gjorde Helge sig bemærket hos redaktionen på Herning Folkeblad ved læserindlæg om langhårede konfirmander og om behovet for udlandsprofessionelle spillere på fodboldlandsholdet. Faktisk blev han i den anledning hyret som assistent på sportsredaktionen, og hans journalistiske karriere blev således indledt allerede før realeksamen. Senere blev det til journalistuddannelse og ansættelser på bl.a. Herning Folkeblad og Jyllands Posten. 

 Under hans senere virke for Herninghallerne, herunder som arrangør af 6-dagesløb, modnedes planerne om professionel fodbold i Danmark, hvor DBU havde vist sig noget træge. Forslag herom blev nedstemt et par gange på DBU´s repræsentantskabsmøder, kulminerende med at den mest bemærkelsesværdige beslutning i 1977 var indførelse af benskinner som obligatorisk spilleudstyr. Han måtte alliere sig med flere i planerne om en alternativ liga med 10 geografisk fordelte hold. Således blev Harald Nielsen involveret. Alt dette afstedkom, at DBU på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 1977 vedtog indførelse af professionel fodbold på grundlag af den aktuelle divisionsopdeling, og planerne om alternativ liga blev derfor skrinlagt. 

 Herefter var Vejle Boldklub den første klub i Danmark, der fik licens til at drive professionel fodbold herhjemme, og – som alle ved – den første klub, der vandt danmarksturneringen som professionel fodboldklub i 1978. 

 Helge havde investeret næsten al sin tid på arbejdet med de professionelle planer og var personligt på fallittens rand. Medieomtalen afstedkom imidlertid mange jobtilbud, men han valgte jobbet som direktør for 3.- divisionsklubben Herning Fremad. Alle husker Bobby Moores optræden på Hernings hold, hvilket var Helges fortjeneste. Han havde forinden forhørt sig hos Bobby Charlton (som var alt for dyr) og hos Peter Lorimer (der takkede pænt nej). Bobby Moore blev fyret efter 9 kampe – ikke på grund af økonomien, der var fremragende som følge af den store tilskuerinteresse – men på grund af den manglende pointhøst. 

 Siden blev Helge Sander af Eigil Jensen headhuntet som sekretariatsleder i Divisionsforeningen. Førstnævnte havde i en periode kontor hos B 1903 og blev naturligt inviteret til at spille med hos B 1903. Siden 1978 har han været spiller i denne klub og deltager stadig 2 ud af 3 gange i den ugentlige oldboystræning tirsdag aften!! 

 Gert Eg (tidl. Spillerforeningen), Eigil Jensen (tidl. Divisionsforeningen) og Robert Torntoft (VB´s seniorklub) kunne alle bekræfte fakta i Helge Sanders indlæg og bekræfte de gode relationer mellem VB og Brande IF. VB har fået talentfulde spillere fra Brande og har leveret gode trænere til samme. 

 Udover formiddagskaffen med rundstykker var der biksemad med spejlæg – et velgennemført arrangement. 

 undefined  Udsnit af forsamlingen

 Afslutningsvis takkede Robert for invitationen og for Helge Sanders interessante og humorfyldte indlæg. 

 Der udråbtes et VB-leve for seniorklubberne. 

 Ref.: Hans Jørgen Lund

 Referat af seniorklubbens møde den 3/3 2015:

 Formanden bød velkommen til det meget velbesøgte møde med 58 deltagere. 

 Der var en særlig velkomst til dagens foredragsholder, sportschef Steen Thychosen. 

 Endvidere en velkomst til Allan Simonsen, der efter ca. 1 års medlemsskab deltog i seniorklubbens arrangementer for første gang. 

 Ordet blev straks givet videre til Steen, der indledte med at takke for indbydelsen til dette forum, som han først om nogle år kan gøre sig fortjent til at blive medlem af. 

 VB er hans hjerteblod, og han var ikke i tvivl om at sige tak til udfordringen om at blive scout og nu sportschef i sin klub efter nogle år i omegnen. 

 For en sports-chef var den økonomiske redning af eliteafdelingen i efteråret 2014 jo af stor betydning. Der er indført ny struktur i prof-afdelingen med direkte kommandoveje. Vi har en ”ny” træner. Der er tro på, at VB i den kommende forårssæson hurtigt vil bevæge sig væk fra nedrykningsstregen. Indkøb og leje af spillere blev overordnet gennemgået. VB’s publikum kan se frem til oplevelsesrige kampe. 

 På talentsiden ser alt positivt ud. Der er rigtig mange spillere omkring U-landsholdene. 

 Visionen på længere sigt er, at halvdelen af spillerne på eliteholdet skal være af egen avl. 

 Steen omtalte endelig mulighederne for videreførelse af sit projekt fra Fredericia: ”Fra bænk – til banen”. Der er tale om at inddrage unge, som ikke nødvendigvis er gode fodboldspillere, i en hverdag, der kan fastholde dem i deres uddannelse med sideløbende aktiviteter. Det har været en succes i Fredericia. Steen driver projektet sammen med sin hustru Helle (administrationschef i VB). Vejle Kommune og Undervisningsministeriet er inddraget, og der satses på, at det tilsvarende projekt kan køre på skinner i Vejle fra det nye skoleår i 2015.

  undefined                            undefined

                                                                               Sports-chefen foredrager

  Steen modtog stor tak for sit indlæg og orientering om den aktuelle spillerstatus m.v. i klubben. 

 Formanden vendte herefter tilbage til sin dagsorden: 

 - den 2/3 2015 fyldte Leif Johansen 70 år. Han modtog tillykke og en vingave.

 

       undefined  undefined

                                  Dagens fødselar                                            Udsnit af de 58 fremmødte medlemmer 

   - Leon Dupont har søgt om optagelse som medlem, hvilket blev enstemmigt godkendt.

 - Næste møde i seniorklubben er den 7/4 2015 kl. 10.00 

 - Turen til Brande den 31/3 2015: Der var tilmeldinger til turen (med/uden bil). 

- Medlemmer, der ikke deltog i dagens møde, kan tilmelde sig til turen til formanden på tlf. nr. 75 81 49 54 – snarest. 

 - Medlemmer, der ønsker VIP-billetter til hjemmekampen den 19/3 eller den 2/4, skal henvende sig til Ole Olesen - gytzolesen@gmail.com 

 Ref.: Hans Jørgen Lund    

 Ordinært møde den 3. februar 2015.

 

Robert bød velkommen til de 51 fremmødte medlemmer. Der var en speciel velkomst til Flemming Serritslev som nyt medlem og der var flasker til Tommy Hansen da han den 2.2.15 havde rundet de 65 år.

 

undefined  undefined 

 Flemming og Ejgil                                                                                                       Tommy Hansen 

 Der var også en forsinket tak til Jørgen Markussen, Flemming Serritslev og Ejgil Jensen for et vellykket arrangement i Gårslev i 2014, hvor emnet bl.a var VB´s ophold på V-Borgen.

 Robert kunne også oplyse at vi har fået en invitation til et besøg hos BIFortiden den 31. marts 2015 kl. 10.00. Dagens foredragsholder vil her være Helge Sander som vil fortælle om betalt fodbold i Danmark. På det kommende møde den 3. marts vil Robert gerne have oplyst hvem der vil deltage og om hvem der kan stille bil til rådighed. Der er mulighed for morgenkaffe og frokost til kr. 80 hvoraf seniorklubben betaler det halve. Der vil være afgang fra Vejle gl. Stadion kl. 9.00

 undefined  klik for invitation

 Herefter fik Tommy Troelsen ordet.

 

undefined  undefined Tommy læser op af 100 års artiklen

 Tommy startede med at sige at han var halvejs bondefanget til at holde foredrag, men også at han selvfølgelig kunne lære at holde sin mund!!

Impulsen til at han gerne ville sige noget var at han på januar mødet havde siddet sammen med nogle medlemmer som hver fortalte om hvad de havde oplevet i VB gennem tiderne. Det gav stikordet til om vi har noget klubliv i VB som i gamle dage. Tommy gav selv svaret " jeg tror ikke vi har noget klubliv, vi griner for lidt". Han opfordrede derfor flere i seniorklubben til at fortælle om deres fodbold oplevelser.   

 De anekdoter som Tommy herefter fortalte om var forskellige oplevelser som han havde oplevet med forskellige danske fodbolddommere.  

 Tommy havde også en special udgave af en VAF artikel med som indeholdt historien om VB´s 100 års jubilæum. Artiklen blev overdraget til VB museum. 

 Tak til Tommy for at vi fik grinet lidt og opfordringen er hermed sendt videre til klubbens medlemmer.

  Næste møde er tirsdag den 3. marts kl. 10.00 i VB Parken.

 ref. Conny

 Generalforsamling den 6. januar 2015.

 Til årets første møde var der mødt ikke mindre end 53 medlemmer op. Januar mødet er også årets generalforsamling.

 Robert indledte mødet med at lykønske Ole Vedel som den 22.12.14 var fyldt 70 år. Derudover var der en velkommen til det nye medlem Arne Stockfisch. Robert kunne også oplyse at Flemming Serritslev har søgt optagelse i Seniorklubben. Flemming blev godkendt uden bemærkninger.

 undefined                     undefined                        undefined

 Arne Stockfisch                                        Ole Vedel 70 år.                                 Robert nærlæser regnskabet       

 Generalforsamling: 

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Gennemgang af regnskab for 2014.
  4. Valg til bestyrelsen (formand, kasserer og sekretær)
  5. Valg til aktivitetsudvalg
  6. Valg til festudvalg (bl.a. julefrokost)
  7. Indkomne forslag ( bestyrelsen foreslår at det årlige kontingent sættes op med kr. 100,00)
  8. Eventuelt

 Første punkt var valg af dirigent og Ole Vedel blev endnu engang valgt. Ole kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i.h.t. klubbens retningslinjer. 

 Formanden aflagde herefter beretning og henviste til VB´s Årsskrift 2014,  hvori man kan læse om de mange aktiviteter der har været i klubben. Derudover bad Robert os mindes Poul Erik Bech og Preben Hager som begge var gået bort i 2014.

 Preben Birn gennemgik herefter regnskabet som udviste et overskud på kr. 3032,12 og et indestående i banken på kr. 19065,16. Enkelte poster blev gennemgået bl.a udgiften til gaver og blomster. Regnskabet som var underskrevet af intern revisor Otto Ejsing blev godkendt uden bemærkninger. Otto blev herefter genvalgt som revisor for det kommende år.  

 Herefter var der valg til bestyrelsen og der var genvalg til formand Robert Torntoft, kasserer Preben Birn og sekretær Conny Laursen.

 Jørgen Markussen ønskede at udtræde af aktivitetsudvalget og nyvalgt blev Ole Vedel. Udover Ole består udvalget herefter af Jørn Larsen og Iver Schriver.

 Festudvalget blev genvalgt med Otto Ejsing som formand og med Ole Olesen og Gert Roland som medhjælpere.

Bestyrelsen havde under indkomne forslag lagt op til en kontingentførhøjelse på kr. 100, således at det årlige kontingent fremover var kr. 200. På bestyrelsen vegne motiverede Robert forhøjelsen med at medlemmerne herefter gratis ville kunne få VB´s Årsskrift. 

 Denne kommentar afledte en livlig debat om hvorvidt Seniorklubben var en støtteforening eller om vi som gamle VBér var villige til at støtte at der også i fremtiden kunne produceres et årsskrift. 

 Eftersom der ikke var enighed  bad dirigenten forsamlingen om ved håndsoprækning at stemme enten for eller imod en kontingentforhøjelse på kr. 100 som ville inkludere et gratis årsskrift. 

 Afstemningen viste et stort flertal for kontingent forhøjelsen på kr. 100 som herefter for 2015 er kr. 200 indeholdende et årsskrift.

 Under eventuelt bad Jørn Larsen fra aktivitetsudvalget forsamlingen om gode ideer til fremtidige aktiviteter.

 Som afslutning på generalforsamlingen takkede Robert dirigenten for godt lederskab af generalforsamlingen.

 Dagens foredragsholder Preben Thomsen.

 

 undefined 

 Som afslutning på dagens møde var der et interessant foredrag af Preben Thomsen.

 Han fortalte bl.a om at han fik sin første VB trøje, da han 6 år og startede som målmand i 1948 - 49 på VB's juniorhold. Han kom også ind på de største højdepunkter i hans fodboldkarriere, hvor han opnåede 141 kampe totalt for VB. Han fremhævede bl.a. kampen mod B93 i 1956, hvor 27.000 tilskuere så VB vinde 2-1 og sikrede sig oprykning til 1. division.   

 Udover fodbold kom Preben ind på de mange oplevelser han havde haft i den civile karriere og de mange lande han havde arbejdet i. For blot at nævne nogle få: Grønland, Kenya, Tanzania, Alaska m.fl.  

 Tak til Preben for et spændende foredrag om både fodbold og karriere.

 NB! Kontingent kr. 200,00 kan indbetales på kontonummer: 8131 - 6580689092

 I skal huske at udover kontingent til Seniorklubben bliver I opkrævet kr. 500,00 som passiv medlem af VB. 

 Næste møde er tirsdag den 3. februar kl. 10.00 i VB Parken. 

 referat: Conny / foto: Thorben

 

 

 

 

Luk