Menu

Referater fra 2024

Møde den 4. juni 2024 - Vejle gl. Stadion / VB Museum.

Kaj Kohave kunne byde velkommen til forårssæsonens sidste møde, som i anledning af Gl. Vejle
Stadions 100 års jubilæum var henlagt netop hertil.


VB Museets formand Mogens Christensen (selv tidligere SIV-formand gennem 12 år) tog herefter
forsamlingen igennem Gl. Stadions 100 årige historie.
I tiden omkring 1. Verdenskrig var forholdene omkring den gamle sportsplads for foden af
Horsensvej ved at blive utidssvarende. Derfor slog seks lokale idrætsforeninger, bl.a. Vejle
Boldklub, sig i 1921 sammen i SIV (1921-2006) med det fælles ønske til kommunen, at et nyt
stadion skulle rejses.
Det blev imødekommet, og med kommunen som ejer og SIV til at stå for driften, startede
opførelsen af Vejle Idrætspark, som det hed dengang, i 1922. Direktør Brincker var på det tidspunkt
formand for Vejle Boldklub.
Der blev etableret fodboldbane, cinders-løbebane samt en norsk træhytte som klubhus. I 1924 stod
stadion færdigt med Ella og Vilhelm Meyer som første bestyrerpar og kunne indvies 01. juni.
I 1933 blev stadionanlægget udvidet med en ekstra bane.
Mogens Christensen kom kort ind på de mange begivenheder, der har fundet sted her. Fagenes Fest
var en årligt tilbagevendende begivenhed, ligesom der har været cykelløb, speedway og travløb på
cindersbanen.
Den første måltavle kom til i 1938, mens den første trætribune blev rejst i 1939 (brændt i 1951).
Den blev i 1952 erstattet af en ny tribune – efter en senere udvidelse med plads til 3000 tilskuere.
Et på det tidspunkt enestående lysanlæg blev – bl.a. finansieret af bandereklamer - etableret i 1960,
og året efter lagde stadion sammen med Vingsted faciliteter til DGI’s landsstævne.
Den gamle bjælkehytte blev i 1966 erstattet af det nuværende gule klubhus – hytten blev opkøbt
privat og opstillet på Sellerup Strand, men brændte kort efter ned.
Helge Olsen blev stadioninspektør i 1969 og bestred posten til 1986.
Der har været spillet en enkelt A-landskamp for herrer på stadion – i 1976 mod Norge.
I 1985 brød tribunen sammen under trykket fra mange Brøndby-tilhængere, og mange mennesker
måtte fragtes på hospitalet.
Den sidste turneringskamp på Gl. Stadion blev afviklet i 2007, mens der var premiere på Ny
Stadion i 2008.
I 2020 blev tribunen på Atletik Stadion revet ned.
Under Mogens Christensens foredrag viste Mathias Stjernholm fra Byhistorisk Arkiv billeder fra
Vejle Atletik Stadions historie. Han belønnedes herfor med to flasker vin.


Tak til begge for en interessant gennemgang af et stykke idræts- og kulturhistorie.
Der var også en tak til alle de frivillige hjælpere, som havde været i aktion i weekenden under
jub.arrangementet.

Kaj Kohave kunne nu introducere tre nye medlemmer, som alle præsenterede sig selv.

Per Pedersen, far til tidl. førsteholdsspiller og nuværende chefscout i Akademiet, Marc P, var
ungdomsspiller i VB, hvorefter han skiftede til Hover. Per, årgang 1956, drev i mange år tankstation
i Give og flyttede senere til Vejle. Han har tre børn.
Peder Skjærlund er fra Thyregod og flyttede i 1978 som juniorspiller ind til VB, hvor han har
oplevet at træne under Kay Winther, Ole Fritsen og Iver Schriver. Han var med ynglinge med til at
finde DM to år i træk. Senere spillede han serie 1.
Den uddannede teknikumingeniør, der er gift og har to piger, fortsatte karrieren i Brande og
Horsens. Som 62-årig er han netop gået på pension.
Ulrich Thychosen er født i 1956 og startede som så mange andre gode VB’ere karrieren hos VFC. I
1974 kom han til VB og indtrådte på ynglinge DM-holdet. Senere kom han på førsteholdet, og
Ulrich har spillet 158 kampe på klubbens bedste hold og lavet 65 mål. Han er noteret for tre A-
landskampe. Senere kom til Royal Antwerp for så at vende tilbage til VB. Han måtte stoppe tidligt
pga. skader.
Civilt er han uddannet smed fra Boltefabrikken. Senere gjorde han karriere i erhvervslivet, bl.a. i
Danseal. Han stoppede i 2018.

Der var fødselsdagsflasker til Kurt Kristensen, 85, og til Allan Pedersen, 70.


Et stort bifald var der fra forsamlingen for beskeden om efterfølgende gratis øl på museet …

Næste møde er tirsdag d. 06. august.
Referent: Ole Kristensen - foto: Thorben/Conny

Møde den 7. maj 2024 i VB Parken.

Kaj Kohave – nu iført mikrofon – kunne byde velkommen til nyt medlem, Arne Blåbjerg Jensen. Arne, 70, der har tre børn, er fra Herning og flyttede i 1985 til Vejle, hvor han har arbejdet hos Cowi. Han gik på pension i 2022. Han har ikke været aktiv selv, men var i kraft af sønnens fodbold interesse med til at stifte VB’s Forældreforening i 1987. Da den lukkede, viede han sin arbejdskraft til VB’s Venner, som via bl.a. koncerter, Kræmmermarked, TV-bingo etc. skaffede penge til Amatørafd. Arne sad i alt 10 år i Vennernes bestyrelse.

Arne Blaabjerg Jensen

Tommy Poulsen mindede om oldboys-landskampen d. 31-05 kl. 17:00 i anledning af Vejle Gamle Stadions 100-års jubilæum. Knud Nørregaard, Lars Fuglsang og undertegnede assisterer ved program udlevering.

Brian sammen med Kaj Kohave og Tommy Poulsen.

Tommy kunne nu præsentere dagens indlægsholder, Brian Steen Nielsen, som ved Bjarne Riis’ afbud var trådt til.

Brian præciserede, at han ellers aldrig holder foredrag, men at han for Seniorklubbens skyld gerne ville gøre en undtagelse.

Brian er fra Nørremarken, fra det, han selv betegner som et hårdt miljø. Tre klub mennesker har betydet specielt meget for ham i hans opvækst.

Erik ”Smed” Pedersen var hans træner i miniputårene, og Erik vidste, hvordan man skulle tackle en dreng som Brian.

BSN var ikke noget oplagt naturtalent, men spillede i ungdomsårene typisk på andetholdet og kæmpede sig først på førsteholdet som andetårsspiller. Efter en afstikker til Nørremarkens Boldklub (!) hentede Ejgil Jensen ham tilbage til VB og gav ham en kontrakt til 15.000 kr. månedligt. Ejgil var den anden VB-personlighed, som med sin faderrolle over for Brian var vigtig i hans ungdom. Den tredje var Ole Frisen, som efter at Brian havde kæmpet sig igennem JS- og DS-holdene, tog ham op på førsteholdet. BSN var en hård hund og fik tilnavnet Bertie efter legendariske Bertie Vogts.

BSN er taknemmelig over at have spillet med koryfæer som Allan Simonsen og Preben Elkjær, ligesom han i VB har haft Allan, Skovdal og Fritsen som trænere.

Efter VB’s nedrykning i 1992 gik Bertie til OB sammen med Torben Sangild og Alphonse Tchami.

Selv om OB ikke har fået en særlig plads i Brians hjerte, blev det til gode år i den fynske hovedstad, hvortil han vendte tilbage efter afstikkere til Tyrkiet og Japan. I Odense oplevede han trænere som Kim Brink, Viggo Jensen og Roald Poulsen.

Pudsigt var mindet om slagsmålet med Stig Tøfting til træning, som måske gjorde køreturen til Vejle, hvor Brian altid blev samlet op/sat af  af ”Tøffe” på vejen til Aarhus, en anelse akavet …!

BSN mindedes tiden i tyrkiske Fenerbache, hvor Per Bjerregaard hjalp med kontrakten. Det var en kaotisk, men spændende tid i en anden fodboldkultur, hvor spillerne kunne have pistoler med til træning … Brian fortryder måske i dag, han allerede tog hjem efter et par år.

Under trænerne Holger Osiek og Ove Flindt Bjerg spillede BSN også en tid hos japanske Red Diamonds. Her oplevede han en anderledes høflig kultur, men spillede ikke så meget pga. reglen om kun tre udenlandske spillere.

Hjemvendt til Danmark spillede Brian i AB under Christian Andersen. Det var familiære forhold hos Akademikerne, og det blev også til en pokaltitel.

Turen gik nu hinsidan til Malmø til en spillestil, som dog ikke passede BSN. Den aktive karriere sluttede i AGF på et ikke videre stærkt hold.

Brian nåede 66 A-landskampe og lavede tre mål over en 12-årig periode fra 1990 og deltog i flere slutrunder.

Efter sin aktive karriere varetog Brian i en tiårig periode diverse roller i Aarhusklubben som m scout, træner og sportschef. Det var en lærerig, men også hård tid med sportslige udfordringer og manglende læring og opbakning til ham som sportschef. Han blev fyret i 2014.

Efterfølgende har han været spilleragent hos Henrik Risom og Ivan Marko Benes, og han gav eksempler på de mange kendte spillere, som firmaet har under sine vinger. Agentvirksomheden har på to år solgt spillere for 900 mill. kr. Blandt klienterne er VB’s Oliver Provstgaard.

Herudover er BSN interesseret i vin og er med gode venner medlem af en vinklub.

I en periode var han uden større økonomisk succes også restaurantejer i Vejle.

For at komme spørgsmål i forkøbet kom BSN selv ind på den kendte ”telefonboks-gate”, hvor han sammen med Claus Nielsen fik smadret en sådan indretning, som vi i Seniorklubben godt ved, hvad er …

Efter et slagsmål i byen måtte han stille til kammeratlig samtale hos Ejgil Jensen.

Efter et varmt bifald fra forsamlingen mod en spændende VB’er, som har oplevet meget og båret mange kasketter, kunne Kaj Kohave slutte mødet med at uddele fødselsdagsflasker og beordre klubsangen sunget.

Der var vinøse hilsner til Leon Dupont, 75, og til Palle ”Hitte” Jensen, 75.

Husk: junimødet er på Gamle Stadion!

Referent: Ole Kristensen - foto: Thorben/Conny

Møde den 2. april 2024 i VB Parken.

Kaj Kohave bød indledningsvist velkommen til nyt medlem, Henrik Jacobsen, som herefter præsenterede sig selv.

Henrik er stadig erhvervsaktiv, men har fået fri den første tirsdag i hver måned …

Han har været aktiv i VB i 58 år, hvor det dog ikke er den aktive karriere, der vejer tungest. Her havde han oftest plads på skråningen på Årsskriftets billede af spillere uden for hold – ”lagkageholdene”…

Da han flyttede til Nørremarken fra Trædballe, tog træner-/ledergerningen imidlertid fart. Afbrudt af et ophold ”Down under” bestred han diverse træner- og holdlederjobs, inden han i 1996 blev ungdomsformand. Medlemsskaren i ungdom var dengang på et uhørt lavt niveau, men bl.a. ved hjælp af et samarbejde med BIF, kom det på fode igen kulminerende med et tal på over 1000 medlemmer og Jyllands største.

Henrik sad også nogle år i prof. bestyrelsen.

I 2015 trådte han med andre ud af amatørbestyrelsen efter uoverensstemmelser, men er fortsat med div. opgaver som skolekontakt, holdleder for U19 Liga, ad hoc-opgaver for akademiholdene osv.

Knud Herbert Sørensen (2) kunne nu præsentere dagens indlægsholder, Troels Bech, som straks havde sagt ja til invitationen.

Bech, der har otte børn og er bosat i Strib, har selv en søn, der spiller U14 i VB. Han glædede sig over, at VB’s Seniorklub ikke fremstår som en eksklusiv klub kun for gamle stjerner, men er for alle tidligere VB-tilknyttede.

Troels Bech er fra Svendborg, og en kamp mellem OB og VB vakte hans taktiske fodbold interesse.

Senere gjorde han aktiv karriere i Silkeborg, med hvem han blev dansk mester i 1994.

Trænergerningen har ført ham til syv forskellige Superligaklubber, ligesom han har været sportsdirektør i Brøndby og fodboldkommentator på TV.

Essensen i Troels Bechs ganske provokerende indlæg var begrebet fodboldkultur. En klubs kultur defineres ofte af klubbens oldboys og måske ungdomsafdeling og beror på en måske kortere årrække, hvor klubben var succesfuld. Virkeligheden, som den i dag udspilles på grønsværen, er måske en ganske anden. Fx clasher opfattelsen af Vejle Boldklub som teknikkens arnested med den defensive og brutale tankegang, der præger holdet i dag. Tiltagende ejerskifter – ofte med udenlandske ejere, der ikke aner det fjerneste om foreningskulturen – bidrager til misforholdet. Esbjerg og Fremad Amager er grelle eksempler på klubber, hvor kulturen er udfordret efter ejerkaos.

AGF’s storhedstid lå i 50’erne med et enkelt nyere mesterskab i 1986, men kulturen er stadig knyttet til fortidens triumfer, anførte Troels Bech.

Og hvem er VB i dag? spurgte Bech udfordrende. Er det ungdomsafdelingen? Oldboys? Sponsorerne? Den moldoviske ejer eller dem, der tirsdag aften optræder på Nature Energy Park i Odense?

Ideen må være det bærende, og her var Troels Bech kritisk over for VB’s elitære ungdomstilgang, hvor kun dygtige drengespillere fra U13 og op har adgang. Hvordan skal ideen og fællesskabstanken så overleve?

I det hele taget er frivillighedsbegrebet i dag under pres, så flere og flere af de store klubber ganske enkelt opgiver at få de yngste spillere trænet.

Spørgsmålene fra salen var mange oven på det velgørende provokerende indlæg. Troels Bech måtte fortælle, hvorfor han som sportschef i Brøndby ansatte en så kontroversiel træner som Alexander Zorniger. Han forklarede, at det netop var en sådan type, man på det tidspunkt efter 14 år uden titler havde brug for på Vestegnen med en dynamisk og aggressiv spillestil, men nok kun for en kort periode. Zorniger endte med at få en for lang kontrakterkendte Bech.

På spørgsmålet, om han gerne ville genoptage trænergerningen, afviste Bech tanken. Fodbold har udviklet sig vanvittigt de seneste fem år, hvor positionerne i en mere og mere dynamisk sportsgren er under opløsning. ”Totalfodbold på nye flasker.”

Den stigende tilskuer interesse ser Troels Bech som tegn på coronaens eftervirkninger og folks trang til noget at være fælles om.

Forsamlingen takkede varmt for et spændende indlæg, skønt klubben ikke just var blevet strøget med hårene. Velgørende provokatorisk – gerne mere af den slags …!

Inden klubsangen modtog Hans Nikolaisen fødselsdagsflaske for sine 80 år.

Næste møde er 07. maj i VB Parken kl. 10.00, hvor Bjarne Riis fortæller.

Referent: Ole Kristensen

Møde den 5. marts 2024 i VB Parken.

Kaj Kohave kunne indledningsvis udtale mindeord over Ulrik le Fevre, der blev bisat i lørdags.

Ulrik begyndte i VB, da han som 10-årig flyttede fra VFC. Han debuterede i 1965 i en kamp mod KB og opnåede 156 kampe for VB.

Senere kom han til Borussia Mönchengladbach, hvor han opnåede 90 kampe og scorede 21 mål, bl.a. Tor des Jahres 1971.

Udlandseventyret sluttede i FC Brügge, hvor han har fået plads på klubbens århundredhold.

Ulrik vendte tilbage til Nørreskoven i 1977, hvor han kunne slutte sin aktive karriere med et dansk mesterskab i 1978. I alt havde han seks nationale mesterskaber og en pokaltitel på cv’et.

Senere havde han træner- og lederopgaver i klubben, ligesom han virkede som FIFA-agent.

Ulrik er optaget i Fodboldens Hall of Fame.

Den elegante venstre wing var VB’er til det sidste og var en trofast gæst til kampene på Stadion samt til Seniorklubbens og museumsudvalgets møder.

Æret være Ulriks minde!

Bjarne Schouw, nyt medlem, præsenterede nu sig selv.

Bjarne er 65 og stammer fra Bredsten. Han startede – på foranledning af Karsten Lund - som ungdomsspiller i VB i 1973, hvor han blev gode venner med Michael Damm.

Han debuterede på divisionsholdet i 1978 og var med til at vinde DM. Bjarne fik 149 førsteholdskampe i VB, hvorefter han i 1983 blev spillende træner i Nr. Aaby sammen med Poul Erik Østergaard. Siden har læreruddannede Bjarne Schouw haft træneropgaver i Middelfart, Fredericia og Strib, hvor han er bosat.

Han husker med glæde tilbage til VB-tiden, de mange ture og forskellige trænernavne som Wähling, Fritsen, P.E. Bech og Mailand.

Dagens indlægsholder var Torben Knudsen, daglig leder siden august 2023 i VB Parken.

 

Torben har en pædagogisk baggrund og er tidligere leder af en udd.institution samt ungdomsskoleleder. Han har DBU’s elitetræneruddannelse fra Aalborg og startede sin trænerkarriere som JS-coach. Senere har han haft træneropgaver i AGF, Skanderborg og ACH.

Torben er ud af en udpræget sports-familie.

Torben fortalte om sit virke i VB Parken, hvor han sætter pris på at møde folk i øjenhøjde. Som han har oplevet under besøg i bl.a. FCK er det vigtigt, at alle med tilknytning til klubben hver især føler sig som et vigtigt tandhjul i den store maskine.

Torben gav en kort karakteristik af de tre ben, VB hviler på. For prof.afd. gælder det hovedsageligt en kortsigtet strategi omkring at skrabe point sammen og have orden i økonomien. Akademiet skal producere førsteholdsspillere på den lange bane, mens Moderklubben står for frivillighed og traditioner.

Torben Knudsen har en koordinerende funktion mellem de tre ben, nu hvor eliten er flyttet til VB Parken. Der kan være sammenstød, men Torben søger konsensus, og hans mål er at få folk op af skyttegravene. ”Vi skal være her alle sammen!”

Den professionelle afdeling betyder PR for klubben og for byen, og den skal være opmærksom på elitespillernes og –trænernes roller som kulturbærere. Torben ser gerne trænerteamet give know-how videre til klubbens unge trænere og melde sig mere ind i kampen for en ny kunstgræsbane, så spillerne ikke dagligt skal fragtes til Engum i vintertiden.

Steen Thychosen styrer Akademiet med kyndig hånd. Torben efterlyser bedre info til forældre, ligesom hans motto er, at de største krav skal stilles til de bedste. Torben påpeger, at det skal være en ære for U19 at bruge elitehuset, ligesom ungdomstrænerne dadles for lidt for meget teoretiseren.

Moderklubben arbejder med ny strategi. Pige-/kvindeafdelingen skal både rumme elite og bredde, og der stiles mod licens. Det er vigtigt med en retning for drenge-/herreafdelingen, og Torben ser gerne bestyrelsen være synlig.

VB Parken er regionens flotteste, men vi skal være bedre til at vedligeholde anlægget, finder Torben. Husk i øvrigt at byde gæster velkommen!

Der var fortjent applaus til Torben Knudsen for en god indsigt i klubarbejdet set fra hans stol.

Fødselsdagsflasker var der til Gert Eg, 70, og til Stig Bech Jørgensen, 75.

I april er gæstetaler ”Ferrari” Finn Christensen og i maj Bjarne Riis.

Referent: Ole Kristensen / foto: Thorben/Conny

Møde den 6. februar 2024 i VB Parken.

I formandens fravær kunne Conny Laursen byde velkommen til dagens møde, hvor der var dækket op til 65 deltagere.

Der var en særlig velkomst til nyt medlem, Søren Østergaard, der under præsentationen af sig selv oplyste, at han som syvårig stiftede bekendtskab med klubben på Vejle Stadion, hvor han fulgte holdet og bl.a. overværede pokalfinalen i Parken i 1958. Han begyndte i 1959 på et af klubbens daværende 5 lilleputhold med trænere som f.eks. Preben Thomsen. Senere som ældre fristede han tilværelsen på Hovers serie 4-hold. I 1974 blev han fodbolddommer og modtog som sådan i en længere årrække mange belæringer fra spillere, herunder fra enkelte af de tilstedeværende.

Søren Østergård

Dagens indlæg var overladt til Tommy Poulsen og Gert Eg, der fortalte om tiltagende udenlandske ejerskaber af danske fodboldklubber.

Tommy Poulsen koncentrerede sit indlæg om Esbjerg FB og AC Horsens. Alle kender de senere års historie om Esbjerg, der så sent som i 2019 vandt bronzemedaljer for i sæsonen efter at rykke ned i 1. division. Efter amerikansk overtagelse af ejerskabet af klubben blev der ikke mindre kaos i klubben bl.a. på trænersiden. I 2023 var klubben tæt på konkurs, men blev reddet af økonomiske indskud fra den amerikanske aktionær og fra det lokale erhvervsliv. Situationen blev dog kun værre. Bærende kræfter blandt spillerne var væk fra klubben, der endte med nedrykning til 2. division. Klubben er under rekonstruktion efter konkurslovens regler. Under rekonstruktionen arbejdes der på finansiering til at købe amerikanerne ud af klubben for kr. 34 mio. Som følge af rekonstruktionen står Esbjerg til at blive frataget 9 points i den igangværende turnering, som dog føres af Esbjerg med 11 points, så der er lidt at give af, hvis rekonstruktionen gennemføres.

AC Horsens er i en lidt bedre situation, men står dog overfor i det mindste at skulle sikre sig adgang til oprykningsspillet fra NordicBet Ligaen. Økonomisk er klubben sikret ved større indsprøjtninger i klubkassen, og klubben arbejder hårdt på at finde unge, talentfulde spillere overalt, hvor de findes.

Blandt danske klubber, der er eller har været under udenlandske ejerskaber, kan nævnes i flæng: Vendsyssel, Fremad Amager, Næstved, Helsingør, AB, SønderjyskE, Brøndby, AaB, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, HB Køge og Aarhus Fremad.

Interessen blandt de udenlandske aktionærer er præget af håb om at opnå økonomiske gevinster på grundlag af sportslige resultater eller spillersalg.

Tommy Poulsen og Gert Eg.

Gert Eg kunne berette om, at han i 2021 var medlem af et udvalg under DBU, der havde til opgave at analysere eventuelle krav i forbindelse med ejerskab af danske fodboldklubber. Udvalgets rapport afstedkom, at der af Divisionsforeningen i et cirkulære blev opstillet særlige krav for opnåelse af licens til fodboldklubberne for deltagelse i de respektive turneringer. Miseren om eventuelt nyt ejerskab af VB blev indledt sidst på året 2023 idet Andrew Zolotko udtrykte sin interesse i salg af sin aktiepost i klubben til en tysk-tyrkisk køber, hvis navn vanskeligt lader sig udtale. Han havde bedt klubbens ledelse om på bedste vis at servicere vedkommende med oplysninger om klubben og dens faciliteter. Forhandlingerne om salg resulterede i, at der af et lokalt advokatfirma blev udfærdiget aftale om aktiesalget. Sideløbende deltog Gert i forhandlinger med den mulige køber om overtagelse af endnu en aktiepost i klubben. Tysk-tyrkeren gav under forhandlingerne et sympatisk og tillidsfuldt indtryk og var i stand til at svare rigtigt på alle spørgsmål om sine visioner med klubben, som inkarnerede VB’er kunne ønske sig at høre. Det kneb imidlertid med at få dokumentation for køberens mulighed for at betale med penge, som han tilsyneladende ikke havde, ligesom dokumentationen for opfyldelse af Divisionsforeningens krav for opnåelse af licens ikke fremkom. Samtidig havde klubledelsen igangsat en undersøgelse af køberens baggrund som person og finansielt. Således strandede salget af aktieposterne, og aftale herom blev ophævet medio januar 2024.

Den tysk-tyrkiske køber er derfor nu helt ude af billedet, men der er fortsat ikke tvivl om, at Zolotko fortsat er interesseret i afhændelse af sin aktiepost.

Om affæren har skadet VB? Efter Gerts opfattelse er sagen ærgerlig, men har kun fået alle omkring klubbens ledelse til at rykke tættere sammen, og klubben er jo langt fra en nedsmeltning. Der er absolut ingen grund til at skose den daglige ledelse for sagens forløb. Tværtimod er der kun grund til at rose ledelsen for sit tilbundsgående arbejde, som forhindrede en usikker situation omkring ejerforholdene.

Begge indlægsholdere modtog bifald for de interessante orienteringer.

Knud Herbert får overrakt et par flasker af Conny.

Dagens hædersgæst – Knud Herbert Sørensen I – 90 år den 21. januar 2024 – havde måske slet ikke tænkt sig at deltage i dagens møde, men blev hentet ind af Knud Herbert Sørensen II for at deltage i en særlig anledning: Seniorklubben ønskede at hædre Knud Herbert I som æresmedlem af klubben. Begrundelsen for denne hæder blev fremført af Knud Herbert II, der kunne oplyse, at hans navnefælle er den 4. i rækken af æresmedlemmer i seniorklubben. De 3 tidligere personligheder er: Robert Torntoft, Helge Olsen og Otto Ejsing.

Knud Herbert I kom til Vejle i 1954. Han deltog på det legendariske 1.-hold i slut halvtredserne og var med til at vinde DM i 1958. Han var en af VB’s første landsholdsspillere og opnåede 2 A-landskampe. Knud Herbert var medstifter af Seniorklubben i 1993. I sin høje alder klarer han sig selv i dagligdagen i alle henseender. Han blev fejret i VB museet nogle dage før sin fødselsdag.

Knud Herbert I sammen med Conny og Knud Herbert II.

Knud Herbert II redegjorde kort for baggrunden for navnefællesskabet med hædersgæsten. Det skyldes, at faderen til Knud Herbert II og det nye æresmedlem var livslange, bedste venner. Faderen var stor beundrer af sin ven både som menneske og fodboldspiller og opkaldte derfor sin søn efter vennen. Der blev givet et par anekdoter, som navnefællesskabet har afstedkommet gennem tiden. Knud Herbert II blev ”smittet” af VB gennem æresmedlemmet.

Knud Herbert I modtog et par flasker og et diplom som det synlige bevis på æresmedlemskabet. Der udråbtes et VB-leve for hædersgæsten.

Herefter kunne Conny Laursen overrække 2 fødselsdagsflasker til Gert Roland Jensen – 75 år i januar.

Gert Roland 75 år.

Endvidere var der et stort tillykke og gave fra Seniorklubben til Ingelise Larsen – 80 år. Torben Knudsen lykønskede ligeledes på moderklubbens vegne Ingelise med den runde dag, og på oldboysafdelingens vegne lykønskede Hans Jørgen Lund med en lille gave og tak til Ingelise for hendes altid beredvillige indsats ved oldboysarrangementer.

Ingelise sammen med Conny, Torben og Hans Jørgen.  

Ref.: Hans Jørgen Lund / foto: Torben Jensen

 

Møde den 9. januar 2024 - Generalforsamling m.v.:

Kaj Kohave kunne i sin velkomst til den årlige generalforsamling imødese et spændende VB-forår – ikke mindst for Superligaen med evt. ny ejer og kamp mod nedrykning.

Formanden kunne også byde velkommen til to nye medlemmer.

Michael og John.

Michael Damm Pedersen er søn af VB’s navnkundige massør Vagn. Michael har civilt været vidt omkring hos bl.a. Tulip, Funder, Ugeavisen Fredericia og Lego – nu arbejder han med pædagogik. Han fik 15 tællende kampe for VB’s førstehold, ligesom han også spillede i Ikast og KIF. Som ynglinge var han med til at vinde DM for VB.

Trænerhvervet har ført ham over klubber som Seest, Bramdrupdam, Billund, og Kolding B kvinder.

Michael har tre børn.

John Jensen bor i Haderslev med sin hustru og har i alt fem børn. Han spillede i VB fra 10-årsalderen, til han var 23. Han spillede mest på DS, men havde også en enkelt kamp for divisionsholdet.

John har i dag et malerfirma og har aktier i VB.

Gert Eg blev vanen tro valgt som dirigent for generalforsamlingsdelen.

Han kunne give ordet til Kaj Kohave for beretningen, og formanden kunne notere et medlemstal på 84 i Seniorklubben – ni er kommet til, to er gået bort. Han kunne se tilbage på spændende indlægsholdere som bl.a. Henrik Tønder og Morten Pelch, som kunne bekræfte, at sammenhængskraften i Vejle Boldklub er stor. Andre begivenheder var guldnåleoverrækkelsen til Gert Eg og Kurt Kristensen, Europa-Cup jubilæet samt Lars Werges præsentation af Viva Vejle.

Kohave imødeså et generationsskifte i Seniorklubbens udvalg. Han glædede sig over stor opbakning til møderne, men mindede medlemmerne om at melde evt. afbud på forhånd samt gjorde opmærksom på, at alle referater kan ses på Moderklubbens hjemmeside.

Kaj og Hans Jørgen studerer regnskabet. 

Hans Jørgen Lund kunne i sin gennemgang af regnskabet notere indtægter på godt 8000,- kr. i form af kontingentopkrævning fra 80 medlemmer. Udgifterne – hovedsageligt fra julefrokost, porto/print samt gaver – udgjorde en my mere, således at Seniorklubben måtte registrere et underskud på godt 285,- kr.. Formuen er dog stadig på den rigtige side af 20.000,- kr.

Regnskabet var som følge af Otto Ejsings bortgang revideret af Peter Fruergaard Hansen.

Såvel beretning som regnskab blev godkendt med applaus.

Kaj Kohave, Conny Laursen og Hans Jørgen Lund blev genvalgt til bestyrelsen.

Knud Nørregaard, Tommy Poulsen og Finn Hansen sidder stadig i aktivitetsudvalget og blev tilført nyt blod i form af Jan Faber og Knud Herbert Sørensen (2).

Festudvalget udgøres stadig af Gert Roland, Conny Laursen og Hans Jørgen Lund, men suppleres nu af Eluf Troelsen.

Peter Fruergaard Hansen er revisor med Hans Werge som suppleant.

Kontingentet er uforandret 100,- kr.

Under Evt. gjorde Hans Werge opmærksom på, at bogen Viva Vejle stadig kan købes gennem ham formedelst 350,- kr.

Gert Eg kunne herefter afslutte en stilfærdig generalforsamling.

Moderklubbens formand Malte Skau, som sammen med Benny Gylling, Karina Stelman, Jakob Thygesen og Peter Klode udgør amatørbestyrelsen, kunne nu fortælle nyt fra den side af VB.

Skau afløste Thomas Foged, der sammen med Henriette Eskildsen gik af ved generalforsamlingen i 2023, og har været aktiv i VB i 10 år. Han har været træner på såvel drenge- som pigesiden, scout og best.medlem siden 2019. Civilt arbejder han med IT, har tre børn og bor i Bredballe.

Skau roste Torben Knudsen, ny daglig leder i VB Parken, som er tiltrådt i en travl tid med bl.a. skift af trøjesponsorat, og som yder et stort arbejde for klubben.

Malte Skau er glad for opførelsen af det nye VB Hus til Eliten, som betyder meget for sammenhængskraften i klubben. De yngste VB’ere har nu rollemodeller helt tæt på.

Med 150 piger i U6-U12 er VB en af Jyllands største pigefodboldklubber. I den anledning har man i Flemming Meldgaard ansat en børneudviklingstræner.

På drengesiden indtager VB i DBU’s rangeringssystem en 11. plads i landet, men der må kæmpes hårdt, for kravene skærpes hele tiden. Det bærer dog frugt – i SL-kampen mod Hvidovre i efteråret havde halvdelen af VB’s markspillere spillet ungdomsfodbold i klubben.

Også i udlandet spiller en del med baggrund i VB’s ungdomsafdeling.

Hos pigerne er der ingen elitehold, men dog 11-mands hold i alle de bedste regionale rækker.

I senior der et herrehold i JS – konkurrencen er hård i områdets seniorfodbold - og kvindehold i 2. div. samt i serie 2.

Der er i VB flere aktive spillere på pige-/kvindesiden end hos det såkaldt stærke køn. Med stort set fravær af breddefodbold på drengesiden kan Moderklubben således betragtes som en pigeklub og en drengeeliteklub. En længere debat udspandt sig i den anledning.

Udover turneringsfodbold udfoldes i VB-regi forskellige stævner og ekstra træningstilbud, bl.a. i samarbejde med DBU, så aktiviteten er stor i VB Parken. Der er visse bane- og lysudfordringer, og græsset udskiftes i år på den gamle kunstbane.

Tommy Poulsen kunne nu berette om nyt fra Museet.

10-01 præsenteres en ny bog om tysk fodbold på Museet, da VB jo har haft ikke færre end seks spillere i Bundesligaen.

Knud Herbert Sørensen (1) fylder 90 d. 17-01, hvilket markeres på Museet kl. 10:00.

Gl. Vejle Stadion fylder 100 år d. 01.06, hvilket markeres med en kamp mellem oldboys landsholdet og et udvalgt VB-hold d. 31-05 på atletikstadion.

Med klubsangen sluttede det første møde i 2024.

Referent: Ole Kristensen - foto: Thorben/Conny

Luk