Menu

Procedure for ind- og udmeldelse


Procedure for ind- og udmeldelser

Indmeldelse.

  • Nye medlemmer i VB skal indmeldes via hjemmesiden.
  • Hvis spilleren har anført tidligere klub, anmodes der automatisk om spillerlicens fra tidligere klub via KlubOffice.
  • Hvis spilleren ikke de sidste 2 år har spillet i en klub, skal spilleren udfylde spillererklæring, der findes på DBU’s hjemmeside. Den udfyldte og underskrevne erklæring arkiveres på VB’s kontor.
  • Hvis spilleren har en restance fra et tidligere medlemskab i VB, skal dette afregnes, inden man kan blive medlem igen. VB’s kontor giver besked til den pågældende spiller.
  • Det er altid den pågældende afdelingsleder/træners ansvar, at de spillere, der benyttes, har betalt kontingent, og at vi har deres spillerlicens.
  • Der kan ikke benyttes spillere, som ikke er indmeldt i Vejle Boldklub.

Udmeldelse.

  • En spiller kan kun udmeldes via hjemmesiden.
  • Hvis vi modtager en anmodning fra en anden klub om spillercertifikat på en spiller, tjekker vi for restancer, inden vi godkender. Hvis det pågældende medlem har en restance, skal denne afregnes, før vi frigiver spillercertifikatet.
Luk