Menu

Information fra kampfordeleren


Praktisk information fra kampfordeleren

Pre season - før sæsonen starter

  • TRÆNER -> AFDELINGSLEDER -> KAMPFORDELER-> EVT. DBU

Arbejdsgangen er som ovenstående i langt de fleste tilfælde i pre season.

Før efterårssæsonen, vintersæsonen og forårssæsonen starter, skal der planlægges træningstider, holdtilmelding, træningskampe, ønsker for kampdage og m.m.

Specielt holdtilmelding og træningstider/dage skal igennem afdelingslederne, så vi er sikre på, at holdene bedst muligt kan samarbejde, og at det hele stemmer overens med klubbens strategi. Vi har de sidste par år haft for mange holdudtrækninger samt afbud til stævner og kampe, som i sidste ende resulterer i store udgifter for klubben.

  • TRÆNER -> KAMPFORDELER

Arrangementer, træningskampe, ekstra træning, ændringer i sidste øjeblik, sendes direkte til kampfordeleren via mail.

I hverdagene (minus ferie) kan man forvente svar indenfor 24 timer. Henvendelser i weekenden kan forventes besvaret mandag, eller senest tirsdag, med mindre det er hastesager. Hvis du oplever, at der er fejl på kamptavlen, bedes du sende en mail til kampfordeleren, så bringes det i orden hurtigst muligt.

  • TRÆNER -> DBU

Denne arbejdsgang må kun finde sted ifm. spørgsmål til DBU, eller afbud til dommervagten (ved afbud til kampe, skal kampfordeleren stadig underrettes). Der må ikke tilmeldes hold, flyttes hjemmekampe og lign. direkte til DBU, dette SKAL igennem kampfordeleren.

Kampflytninger

Vi kan flytte hjemmekampe i DBU systemet frit indtil DBU’s frist (typisk 30 dage før sæsonstart).

Efter fristen kan vi flytte kampe i systemet, hvis modstanderen godkender. Du aftaler flytningen med modstanderens træner, og derefter kontakter du VB kampfordeleren for at høre, om der er baner og omklædningsrum.

Ved udekampe aftaler træneren selv med modstanderens træner (og deres kampfordeler), om en flytning kan lade sig gøre, og herefter underrettes VB kampfordeleren.

Hvis der er mindre end 8 dage til en kamp, som ønskes flyttet, skal VB betale bødetakst/gebyr for at flytte kampen. I det tilfælde skal kampen aftales med modstanderens træner, og så skal VB kampfordeleren kontaktes. Kampfordeleren kontakter herefter DBU for at få dem til at flytte kampen og underrette dommeren. Derfor håber vi, at trænerne får planlagt kampflytninger i god tid, og senest 10 dage før kampen skulle være afviklet.

Afbud

Ved afbud til kamp betaler VB bøder for alle kampe, der aflyses.

Ved afbud kontakter du VB kampfordeleren. Ved afbud til en weekendkamp og afbuddet falder efter fredag kl. 14.00, skal der sendes en mail til dommervagten@dbujylland.dk og med VB Kampfordeleren i cc. Der skal altid oplyses hvilken klub, der ønsker kampen aflyst samt kampnummer.

Træner/leder gruppen

Det er vigtigt, at du følger Facebookgruppen ”Vejle Boldklub træner/ledergruppe”, for det er vi informerer om stort og småt – aflysninger pga vejr, lukkede omklædningsrum, nye banetider osv.

Luk