Menu

Vejledning til kørselsgodtgørelse

Vejledning til kørselsgodtgørelse

Du skal benytte godtgørelsesskemaet for det år, som kørslen vedrører.

Alle felter skal udfyldes.

Kørsel skal udfyldes med fuld til og fra adresse.

De frie beløb (telefongodtgørelse, kontorartikler mm samt sportstøj), som i 2023 tilsammen udgør 6.000, kan udbetales uden yderligere dokumentation én gang pr. kalenderår, dvs. hvis du har benyttet det fulde beløb i foråret, kan du ikke benytte det igen til efteråret.

Hvis din årlige godtgørelse er højst det samlede beløb for de frie beløb, så behøver du ikke at udfylde kørsel, men kan nøjes med at bruge de frie beløb.

Hvis din godtgørelse er over de 6.000, så kan du stadig benytte de frie beløb som en del af den samlede udbetaling.

Du kan ikke få udbetalt mere end du har skrevet på din godtgørelse, uanset hvad der fremgår af din kontrakt, men hvis det beløb, du har skrevet på din godtgørelse overstiger beløbet fra din kontrakt, får du højst udbetalt kontraktbeløbet.

Sørg for at du noterer korrekt kontonummer.

Hvis du har spørgsmål til godtgørelsesskemaet bedes du henvende dig til din afdelingsleder.

God fornøjelse 

Luk